Iskolatörténet

AFG

A középiskolai oktatás 1953. szeptember 1-jén kezdődött Kisteleken 1 gimnáziumi osztállyal, 39 diákkal, Állami Általános Gimnázium néven. Az azóta eltelt lassan 70 év, számos változást hozott iskolánk életében. Az alapítás után 10 évvel megépült a gimnázium jelenleg is használt épülete, majd 1975-ben átadásra került az új kollégium. A 20 éves évforduló óta a honfoglaló vezér, Árpád fejedelem nevét viseli az intézmény. Kistelek Szegedtől, Csongrádtól és Kiskunfélegyházától egyenlő távolságra egy önálló 25.000 lelket számláló régió központja, és várossá válása óta egyre inkább az. Ez a régióközpont-funkció fontos szerepet szán a város középiskolájának.


Kezdetben az oktatás reál jellegű volt, az 1962/63-as tanévben a reál osztály mellett humán osztály is indult. Szakközépiskolai képzés 1963 óta folyik az intézményben. Az 1972/73-as tanévig a gimnáziumi osztályok mellett mezőgazdasági szakközépiskolai osztály is működött. Három tanéven keresztül csak gimnáziumi osztályok voltak, de az 1976/77-es tanévtől itt folytatta munkáját a Mórahalomról áthelyezett postaforgalmi szakközépiskola. Az 1980/81-es tanévtől bevezetésre került a fakultáció a 11. és 12. osztályban. A tanulók reál jellegű (matematika, fizika és biológia) és humán jellegű (magyar, történelem, idegen nyelv) tantárgyakat választhattak a fakultációs órák keretében.


1994 óta a Kisteleki Középiskoláért és Tanulóiért Alapítvány segít az oktatás és nevelés minőségi feltételeinek javításában, a rendezvények, versenyek, kirándulások támogatásában, a kiemelkedő munkát végző tanulók és nevelők jutalmazásában.


1998 óta indult fejlődésnek az informatika oktatás az iskolában, akkor voltak az első érettségizők számítástechnikából. 1999-ben vizsgáztak először érettségire épülő szakképzés keretében számítástechnikai szoftverüzemeltetőként a diákok, majd 2005-től, a szakképzés átalakulásával a postaforgalmi képzés mellett beindult az informatikai szakközépiskolai képzés is, amely jelenleg egyedüli ágazatként van jelen az iskola szakképzésében.


Folyamatosan átalakult az iskola neve is az évek során, hosszú idő és sok oktatáspolitikai és fenntartói változás után jutottunk az iskola mai nevéhez: Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum.


A legutóbbi fontos átalakulás volt, hogy iskolánk fenntartója 2013. szeptember 1-jétől a Szeged-Csanádi Egyházmegye lett. 2014-ben egy nagyszabású projekt keretében és a régi és az új fenntartó összefogásával teljesen megújult az iskola külseje, szép és takarékos épületté alakult a hőszigetelés, a nyílászáró csere és a napelemek felszerelése után. Azóta is folytatódik a modernizálás, sor került a vizesblokkok felújítására, a világítás és a fűtés korszerűsítésére is az iskolában. A közeljövő tervei között szerepel a burkolatok cseréje, az ebédlő felújítása és a bejárat átalakítása.


Több, mint 3500 tanuló szerzett az eddigi évek során érettségi bizonyítványt és több, mint 300 diák OKJ-s bizonyítványt az iskolában, megalapozva itt megszerzett tudásukkal későbbi karrierjüket, eredményes pályafutásukat.


Hosszú éveken keresztül volt választható az angol-informatika tagozat gimnáziumi osztályunkban, ahol amellett, hogy célunk az általános műveltség megalapozása, a közép és emelt szintű érettségi vizsgára, valamint a felsőfokú továbbtanulásra való sikeres felkészítés volt, a kor kihívásaihoz illeszkedően emelt óraszámban, kiemelten tanítottuk az angol nyelvet és az informatikát. Mindkettőt csoportbontásban, az angol nyelvet heti 5, az informatikát heti 2 órában.


A 2014-es tanévtől indult az angol-média tagozat, szintén a kor kihívásainak eleget téve, amely az idegen nyelv tanítása mellett a népszerű médiaismeretek tárgy emelt óraszámú oktatását tűzte ki célul.


A szakközépiskolai és szakképző osztályainkban 3 olyan szakképzést tudtunk éveken keresztül nyújtani a diákoknak kiváló infrastrukturális környezetben, amely a továbbtanulás vagy az elhelyezkedés, munkába állás szempontjából különleges volt.


A kereskedelem ágazatban 4+1 évfolyamos (4 év érettségire való felkészítés+1 év szakképzés) oktatási struktúra keretében a postai üzleti ügyintéző és a logisztikai ügyintéző képzést indítottuk 2018-ig.


Az informatika ágazatban szintén 4+1 évfolyamos képzési rendben az informatikai rendszergazda emelt szintű OKJ-s végzettséghez juttattuk a tanulókat, amely alkalmas a hasonló szakirányú továbbtanuláshoz vagy piacképes, sok lehetőséget magában rejtő szakmaként a könnyű elhelyezkedéshez segítette hozzá az ezen a szakon végző tanulókat.


Ezek a szakmák érettségire épülő szakképzés keretében is elsajátíthatók voltak, ebben az esetben a gimnáziumi és egyéb szakközépiskolában letett érettségi vizsga után 2 év alatt lehet az OKJ-s végzettséget igazoló bizonyítványokat megszerezni.


1966-tól rendszeresen biztosítunk lehetőséget felnőtteknek is a középiskolában, hogy érettségi bizonyítványt szerezzenek levelező illetve esti tagozatos osztályainkban.


2019. szeptember 1-jétől iskolánk a Szeged- Csanád Egyházmegye által működtetett Grosics Futball Akadémia Bázisiskolája lett, lehetőséget adva az Akadámián focizó és a Kollégiumban lakó fiatal tehetségeknek, hogy nálunk végezhessék középiskolai tanulmányaikat.


2020. szeptemberétől a központi előírásoknak és új terveinknek megfelelően megváltoztattuk a képzési struktúránkat és jelenleg az alábbi képzéseket biztosítjuk az iskolánkba járó diákoknak.

  • 0001 4 évfolyamos angol-matematika tagozatos osztály
  • 0002 4 évfolyamos humán-média tagozatos gimnáziumi osztály
  • 0003 4 évfolyamos digitális kultúra- természettudomány tagozatos gimnáziumi osztály
  • 0004 5 évfolyamos technikumi osztály: informatika és távközlés ágazat: informatikai rendszer-és alkalmazásüzemeltető technikus szakma oktatása

Az emelt óraszámokkal, csoportbontásokkal és a délutáni tehetséggondozó foglalkozásokkal idegen nyelvből és digitális kultúrából, megteremtjük annak lehetőségét, hogy a 12. illetve 13. évfolyam végén tanulóink ne csak sikeres érettségi vizsgát tegyenek, hanem nyelvvizsgát és ECDL bizonyítványt is szerezhessenek egyúttal.

Kiemelkedően színes a közösségi élet a középiskolában, folyamatos programjainkkal, tanórán kívüli lehetőségeinkkel színessé, emlékezetessé tesszük a diákéveket: pl.: Gólyatábor, Gólyahét, Árpád-nap, céglátogatások, Szalagtűző Bál, kirándulások, pályázatokon való részvétel és sok egyéb.