Dolgozóink

AFG

Iskolavezetés

Tóth Gabriella igazgató, francia nyelv igazgato@afg.hu
Vighné Tisótzki Tünde igazgatóhelyettes, matematika, fizika info@afg.hu

Pedagógusok

Beleznai-Bolyán Melinda német nyelv m4lindabb@afg.hu
Bitó Péter testnevelés bitop@afg.hu
Dr. Csejtei Zoltánné angol nyelv csejteiz@afg.hu
Hegedűsné Kővágó Katalin fizika, matematika kovagok@afg.hu
Jenei Norbert magyar nyelv és irodalom jeneinorbert@afg.hu
Jeremiás Csaba történelem jeremias@afg.hu
Kiss Szimonetta angolnyelv, matematika kissszim@afg.hu
Kormány-Elekes Gabriella földrajz, matematika elekesg@afg.hu
Rácz Szilvia magyar nyelv és irodalom raczsz@afg.hu
Sárga-Kiss Alexandra biológia, kémia sarga-kiss.alexandra@afg.hu
Takács Gizella angol nyelv, német nyelv takacsg@afg.hu
Varga Nándor informatikai szakmai tárgyak varga.nandor@afg.hu

Óraadó pedagógusok

Ágó Rita rajz, vizuális kultúra
Csikós Zoltán informatikai szakmai tárgyak
Gyöngyösi Mária gyógypedagógus
Horváth Ágnes ének
Kiss András testnevelés, tömegsport
Kovács Dénes informatika
Mester-Szabó József informatika
Dr. Nagy Netta történelem
Nikolényi István földrajz
Katona Attila hitoktató
Susánszky Benjamin hitoktató

Oktató -nevelő munkát segítő munkatársak

Vargáné Majoros Erika iskolatitkár titkar@afg.hu
Szabó Dávid István rendszergazda szabod@afg.hu

Funkcionális dolgozók

Barna Sándorné gazdasági ügyintéző gazdasagi@afg.hu
Mészáros Zsolt épületgondnok
Sisák Antal Tiborné intézményi takarító
Tóthné Szőri Mária intézményi takarító
Vidáné Kovács Réka intézményi takarító