Főmenü

215.982
MW
Adó 1%-nak felajánlása
Gyermekvédelmi rendszer online környezetben
Aktuális étlap
Energetikai korszerűsítés
Bemutatkozó videó
TAMOP 2.2.3
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0226
Informatika verseny
Magyar Posta
Új OKJ
NAVA
Ökoiskola
Oktatási Hivatal
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
Commenius program
Kollégánktól, Molnár Pétertől búcsúzunk
Kollégánktól, Molnár Pétertől búcsúzunk
In memoriam Kormány Gizella
In memoriam Kormány Gizella
Rendhagyó búcsúztató az ÁFG-ben
Rendhagyó búcsúztató az ÁFG-ben
Tablók 2020
Tablók 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Adventi gyertyagyújtás 2019`
Adventi gyertyagyújtás 2019`
Mikulás járt nálunk 2019`
Mikulás járt nálunk 2019`
XIV. Árpád Informatika Verseny
XIV. Árpád Informatika Verseny
Angol nyelvi verseny 2019`
Angol nyelvi verseny 2019`
Ugrás a menüsorra
2021. május 6.
Ivett
Történet
2017.04.12.
Kommentek

Kistelek Csongrád megye egyik kisvárosa, lakóinak száma nem éri el a 8000-et, a fiatalok száma fokozatosan csökken. A városban 2 óvoda, 1 általános iskola, 2 művészeti iskola, 1 középiskola és 1 kollégium működik.

A középiskolai oktatás 1953. szeptember 1-jén kezdődött Kisteleken 1 gimnáziumi osztállyal. Kistelek Szegedtől, Csongrádtól és Kiskunfélegyházától egyenlő távolságra egy önálló 25.000 lelket számláló régió központja, és várossá válása óta egyre inkább az. Ez a régióközpont-funkció fontos szerepet szán a város középiskolájának.

Kezdetben az oktatás reál jellegű volt, az 1962/63-as tanévben a reál osztály mellett humán osztály is indult. Szakközépiskolai képzés 1963 óta folyik az intézményben. Az 1972/73-as tanévig a gimnáziumi osztályok mellett mezőgazdasági szakközépiskolai osztály is működött. Három tanéven keresztül csak gimnáziumi osztályok voltak, de az 1976/77-es tanévtől itt folytatja munkáját a Mórahalomról áthelyezett postaforgalmi szakközépiskola. Az Árpád fejedelem nevét 1973 őszén vette fel az iskola. Az 1980/81-es tanévtől bevezetésre került a fakultáció a 11. és 12. osztályban. A tanulók reál jellegű (matematika, fizika és biológia) és humán jellegű (magyar, történelem, idegen nyelv,) tantárgyakat választhatnak a fakultációs órák keretében, valamint gyakorlati fakultációként gazdasági ismereteket tanulhatnak.

1994 óta a Kisteleki Középiskoláért és Tanulóiért Alapítvány segít az oktatás és nevelés minőségi feltételeinek javításában, a rendezvények, versenyek, kirándulások támogatásában, a kiemelkedő munkát végző tanulók és nevelők jutalmazásában.

Iskolánk fenntartója 2013. szeptember 1.-jétől a Szeged-Csanádi Egyházmegye. 2014-ben egy nagyszabású projekt keretében és a régi és az új fenntartó összefogásával teljesen megújult az iskola külseje, szép és takarékos épületté alakult a hőszigetelés, a nyílászáró csere és a napelemek felszerelése után.

Több, mint 3300 tanuló szerzett az eddigi évek (61 tanév) során érettségi bizonyítványt és több, mint 300 diák OKJ-s bizonyítványt az iskolában, megalapozva itt megszerzett tudásukkal későbbi karrierjüket, eredményes pályafutásukat.

Jelenleg 171 tanulója van az iskolának, akik gimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban, esti tagozaton és szakképzésben tanulnak.

Angol-informatika tagozatos gimnáziumi osztályunkban amellett, hogy célunk az általános műveltség megalapozása, a közép és emelt szintű érettségi vizsgára, valamint a felsőfokú továbbtanulásra való sikeres felkészítés, a kor kihívásaihoz illeszkedően emelt óraszámban, kiemelten tanítjuk az angol nyelvet és az informatikát. Mindkettőt csoportbontásban, az angol nyelvet heti 5, az informatikát heti 2 órában. Az emelt óraszámokkal és a délutáni tehetséggondozó foglalkozásokkal megteremtjük annak lehetőségét, hogy a 12. évfolyam végén tanulóink ne csak sikeres érettségi vizsgát tehessenek, hanem nyelvvizsgát és ECDL bizonyítványt is szerezhessenek egyúttal.

A következő tanévben indítjuk angol-média tagozatunkat, szintén a kor kihívásainak eleget téve, amely az idegen nyelv tanítása mellett a népszerű médiaismeretek tárgy emelt óraszámú oktatását tűzte ki célul.

A Kisteleken régóta nagy hagyományokkal bíró sportokra építve a gimnáziumi oktatás keretein belül lehet választani testnevelés illetve tánctagozatos kis létszámú osztályainkat is, ahol elsősorban a kézilabda és a labdarúgás, illetve a társastánc, versenytánc iránt érdeklődők tanulhatnak.

A szakközépiskolai és szakképző osztályainkban 3 olyan szakképzést tudunk nyújtani a diákoknak kiváló infrastrukturális környezetben, amely a továbbtanulás vagy az elhelyezkedés, munkába állás szempontjából különleges.

A kereskedelem ágazatban 4+1 évfolyamos (4 év érettségire való felkészítés+1 év szakképzés) oktatási struktúra keretében a postai üzleti ügyintéző és a logisztikai ügyintéző képzést indítjuk. A Magyar Posta Zrt-vel régóta fennálló jó együttműködés biztosítja a gyakorló helyeket, tanulószerződéseket, utazási- és étkezési támogatást és végzés után- adott esetben- az elhelyezkedési lehetőséget.

Az informatika ágazatban szintén 4+1 évfolyamos képzési rendben az informatikai rendszergazda emelt szintű OKJ-s végzettséghez juttatjuk a tanulókat, amely alkalmas a hasonló szakirányú továbbtanuláshoz vagy piacképes, sok lehetőséget magában rejtő szakmaként a könnyű elhelyezkedéshez segíti hozzá az ezen a szakon végző tanulókat.

Ezek a szakmák érettségire épülő szakképzés keretében is elsajátíthatók, ebben az esetben a gimnáziumi és egyéb szakközépiskolában letett érettségi vizsga után 2 év alatt lehet az OKJ-s végzettséget igazoló bizonyítványokat megszerezni.

1966-tól rendszeresen biztosítunk lehetőséget felnőtteknek is a középiskolában, hogy érettségi bizonyítványt szerezzenek levelező illetve esti tagozatos osztályainkban.

Minden tanuló számára kedvezményes elhelyezkedést tudunk biztosítani az iskola mellett álló Rózsaliget Kollégiumban, így a messzebbről érkező diákok intézményünkben történő tanulását is meg tudjuk oldani.

Folyamatos programjainkkal, egyéb tanórán kívüli lehetőségeinkkel színessé, emlékezetessé tesszük a diákéveket: pl.: Gólyahét, Árpád-nap, kirándulások, céglátogatások, laptop pályázat, Szalagtűző Bál, külföldi csere utak, pályázatokon való részvétel és sok egyéb. A www.afg.hu honlapunkról folyamatosan lehet tájékozódni az aktuális programokról, minden fontos eseményről, ami az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakközépiskolában történik.

 

Kisteleki Középiskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Adószám: 18453898-1-06

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem az afg.hu nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák!
Felszereltség
2005.08.03.
Kommentek
Az iskolának a program céljaihoz rendelt eszközrendszere, oktatási eszközök (szertárak) ellátottságának összefoglaló leírása. A fő funkció helyiségei:
2 előadó szertárral
7 tanterem
4 számítástechnika szaktanterem
2 nyelvi labor
1 távgépíró terem
2 postai gyakorló
1 edzőterem
1 tornaterem
1 olvasóterem
1 könyvtár (2 helyiség)
1 földrajz szertár
1 szakmai előkészítő
2 tanterem szakmai előadó
Kiszolgáló (előkészítő, raktár) helyiségekkel
2 öltöző
1 igazgatói
1 igazgatóhelyettesi
1 iskolatitkári
1 gondnoki
2 tanári
1 ebédlő (konyhával)
Minden szinten vizesblokk.
Kiegészítő helyiségek:
1 szolgálati lakás
Sportpálya:
1 bitumenes pálya
1 salakos teniszpálya
Az iskolának a program céljaihoz rendelt eszközrendszere, oktatási eszközök (szertárak) ellátottságának összefoglaló leírása:
A nyelvi labor felszerelése
Hardver:
16 db Pentium 166MMX, 163MB RAM, 1600 MB HDD, SVGA MONITOR
3 db Pentium 466MMX, 128 MB RAM, SVGA MONITOR
1 db videólejátszó
1 db színestévé
1 db tanári vezérlő asztal
Valamennyi használt tankönyvhöz rendelkezésre áll hangkazetta.
Minden számítógép helyi hálózatba kapcsolt és Internet-eléréssel rendelkezik.
Multimédia- Számítástechnika terem felszerelése:
Hardver:
1 db Pentium IV 2800Mhz, 1500 MB RAM, 200 GB HDD, 19" MONITOR, Videodigitalizáló, DVD-író
19 db Pentium IV 2600Mhz, 1000 MB RAM, 40 GB HDD, 17" MONITOR, DVD olvasó, CD-író
2 db Pentium IV 1700Mhz, 512 MB RAM, 40 GB HDD, 17" MONITOR, CD-író
2 db Lézernyomtató
1 db szünetmentes áramforrás


Földrajz szertár felszereltsége
Földrajz terem:
- Írásvetítő, fóliák
- Diavetíto

Taneszközök:
a. térképek: gyakorlótérképek
domborzati térképek
regionális térképek
tematikus térképek
b. ásvány és kozetgyujtemény
c. földrajzi és csillagászati modellek
d. földgömbök - szétszedheto is -
e. modellek
A taneszközök általánosan használtak, illetve néhányat használni kellene. Az ido rövidsége, a tananyag nagysága miatt elmarad a felhasználás (dia, fólia).
Különösen jól ellátott a térképállomány.

Biológia szertár felszereltsége Biológia, kémia eloadó:
- TV és videó
- Írásvetítő, fóliák
- Diavetítő
Taneszközök: szerény az ellátottság, sok az elavult, nagyon ritkán - esetleg fakultáción - használt eszköz. Különleges taneszközeink nincsenek, amit tudunk használunk. Sok segítséget jelentenek a videofilmek, amelyek részben pótolják az eszközöket.

Kémia szertár felszereltsége
A tanítás során használt vegyszereket külön szertárban, szekrényben rendezetten helyeztük el. A különösen veszélyeseket, ill. mérgezoket jól zárható méregszekrényben tároljuk.
A kísérletekhez szükséges eszközöket is nagyrészt itt tároljuk. Előkészítésre, kísérlet kipróbálásra is alkalmas a szertár.
A tanteremben elszívófülke van, de nem működtethető, ezért csak nyitott ablaknál lehet dolgozni, illetve a nagyon veszélyes kísérleteket nem lehet bemutatni.
- Jó az ellátottsága a szertárnak vegyszerekből.
- Félmikro üvegedényekbol - tanulókísérleteknél, anyagmegtakarítás.
- Egyéb üvegedények is megfelelo mennyiségben állnak rendelkezésre.
- Molekulamodellek állnak rendelkezésre.
- Rácstipusok állnak rendelkezésre.
- Pálcika modell készlet.
- Atompálya modellek.
- Fóliák - lepidekhez
- fehérjékhez
- szénhidrátokhoz
- ált. kémiához
- Néhány videofilm a legfontosabb anyagrészekhez.
- Mérlegek és súlysorozatok az oldatkészítéshez.
- Bemutatókészlet a koolajszármazékokhoz.
- Összefoglaló feladatgyujteményt tudunk órán mindenkinek adni.
- Egyéb feladatgyujteményeket azoknak akik tovább akarnak tanulni.

A fizika szertár felszereltsége
A fizika előadó:
- TV és videó
- Írásvetítő, fóliák
- Diavetítő
Mechanika:
- Mechanikai tanulókísérleti egységcsomag I-II.
- Rugós erőmérő, rajztáblák
- Stopperórák
- Eszközök a forgómozgás vizsgálatához (tanulói készlet)
- Súlysorozatok
- Tanári demonstrációs készlet: légpárnás pálya
Ronyecz-féle keret
Videofilmek
- Galilei-féle lejto, rugók
Hullámtan:
- Vízhullámosító készülék
- Gumiszalagok
- Hanggenerátor
- Videofilmek
Fénytan:
- Optikai padok tartozékokkal (tanulói készlet)
- Lézer fényforrás tartozékokkal
- Kisülési csövek
- Videofilmek
Hangtan:
- Hangvilla
- Sípok
- Monochorr
- Videofilmek
Statisztikus fizika, magfizika, asztrofizika és anyagfejlodés:
- Videofilmek
- Diaképek
Atomfizika:
- Fotocella
- Elektrondiffrakciós készülék

A történelem terem felszereltsége:
- A tanított témakörökhöz rendelkezésre állnak falitérképek, de állapotuk nem kielégíto, folyamatos felújításra, cserére szorulnak.
- Diaképek
- Tv és videó
- Hangkazetták
- Írásvetítő fóliákkal

Testnevelés szertár felszereltsége
A szertár felszereltsége elfogadható, de folyamatosan pótolni kell a leselejtezett eszközöket.
A tornaterem
- bordásfalak
- talajszonyegek
- ugrószekrények
- dobbantók
- tornapadok, zsámolyok
- kápás ló
- gerenda
- párhuzamos korlát
- gyuru
- 2 db kosárlabda palánk
- teremfoci kapu
- mászókötelek
- ugrókötelek
- labdák (kosár, kézi, futbal, medicin, röp és kislabda)
- teniszkészlet
- tollaskészlet
- asztalitenisz készlet
- 10 pár sífelszerelés
- atlétikai sportszerek (súlygolyók, diszkoszok, gerelyek, váltóbotok, futócipok, magasugró lécek, mércék stb.)
- mezek
A szertárban néhány erosítogép található, súlyokkal 100 kg-ig. Különleges sportszer a 2 db streetball palánk. Rendelkezünk elegendo labdával, néhány medicin labdára (4 kg-os) szükség lenne. A sportfelszereléseket általában a pályázatok útján nyert pénzbol vásároljuk.
Kiemelt sportágként kezeljük a kosárlabdát. Foglalkozunk kézilabdával, atlétikával és tornával. A tornán belül csak talajtornával és szekrényugrással, mivel egyéb tornaszerek nincsenek - de nem is kellenek - mivel a gyerekek eloképzettsége úgysem elegendo a különbözo szertornákhoz.

A gyakorló posta felszereltsége
A szakmai képzés szervezésének egyik alapfeltétele az, hogy a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás megfelelo szaktantermekben, iskolai gyakorló postán történjen.
1993-ban két tanterembol álló korszeru gyakorlópostát alakítottunk ki egy hozzá tartozó tanári elokészítovel. A megvalósítás a szakmai munkaközösség pályázatokon nyert pénzébol történt (Csongrád Megyei Munkaügyi Központ, Magyar Posta RT), majd a további bovítést, korszerusítést a szakképzési hozzájárulásokból finanszíroztuk.
A Magyar Posta RT kezelési kisgépek kihelyezésével segíti az iskolában folyó szakmai képzést. Így eszközeink részben iskolai, részben postai tulajdonban vannak.

Pénztár terem:
- Sharp összeadógép
- UV-lámpa
- Írásvetíto
- TV és videó
- Telefon
- Utalványnaplózó
- Bankjegyszámláló

Posta terem:
- Polaroid írásvetíto
- TV és videó
- 2 csomagmérleg
- 3 levélmérleg
- Bérmentesítogép
- Telefon/Fax
- Pénztárgép
- Régi utalványfelvevo gép
- Utalványnaplózó
- 2 bélyegzogép
- Bizonylatérvényesíto
- 2 fémpénzszámláló

A könyvtár felszereltsége
A kötetek száma kb. 13000 db. Éves beszerzési keret 20.000,-Ft, ami a legfontosabb lexikonok ill. szakkönyvek megvásárlására elég csak. A szépirodalmi állomány ezért nem bovül. A könyvtárnak hangzó anyagai nincsenek, ill. csak a könyvekhez mellékelt kazetták. Különösen fontos terület az oktatáshoz szükséges feladatgyujtemények, a kötelezo irodalom, a szótárak biztosítása.
A könyvtár 3 helyiségbol áll: 2 terem + olvasó. Az olvasóban helyeztük el a kézikönyvtárat, ill. mivel itt irodalom és történelem fakultációs oktatás is történik, az ezekkel kapcsolatos irodalom egy részét.
A könyvek egy részét a szaktantermekben, szertárakban és a könyvtár melletti folyosón elhelyezett szekrényekben tároljuk. Rendszeres kölcsönzési idot közvetlenül a tanítás után biztosítunk, de szükség esetén bármikor kölcsönözhetnek, az olvasóban a lexikonokat kölcsönzési idon kívül is használhatják a tanulók és a tanárok.
Az állomány egy része a kollégium könyvtárában van (foleg lexikonok, kötelezo olvasmányok, versek, szótárak és kevés szépirodalom), hogy az esti felkészülésnél használhassák. A kollégiumi könyvtárállományt a kollégisták közül választott könyvtáros kezeli.
Leggyakrabban kölcsönzött könyvek: kötelezo olvasmányok, szótárak, kézikönyvtári állomány.
A könyvtár gyarapodását legjobban az ajándékba kapott könyvek segítik elo (pl.: Soros Alapítvány).
Napilapok, folyóiratok rendelésére a könyvtárnak nincs lehetosége, csupán a Soros Alapítvány által meghirdetettek közül 1-2-re. (évek óta így jár a História)
A katalógusrendszer kiépítése folyamatos, bár még mindig kezdetleges. Keresztkatalógus kiépítése és a raktári katalógus a folyamatosan érkező könyvekről elkezdődött.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem az afg.hu nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák!
Hálózat
2010.04.19.
Kommentek

Árpád Fejedelem Gimnázium, Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola
Számítógépes hálózata

Internet:

Típusa Forrás Sebesség Honlap
ADSL Közháló 4096/256 Kbit/s http://www.afgk.sulinet.hu
Mikrohullám Árpád Fejedelem Gimnázium,
Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola
8192/1024 Kbit/s http://afg.hu

Szerverek:

Operációs rendszer Hardver Funkció
Novell NetWare 6.5 100 user HP ML350 3 GHz Xeon, 3GB ECC RAM, 146 GB SCSI, 146 GB SCSI, 76 GB SCSI, 76 GB SCSI, 2 db 1 GBit/s LAN File, Nyomtató, Web, FTP
Proxmox Virutális szerver 2x2,27 GHz 4 magos Xeon 5520, 16 GB DDR3-RAM, 1500 GB SATA, 4 db 1 Gbit/s LAN Tanulói virtuális gépeket futtatja
Proxmox virtuális szerver 2,6 GHz 4 magos INTEL processzor, 8 GB DDR2-RAM, 1500 GB HDD DNS,FOG,PROXY,Digitális Napló,ZEN, Mercury32, Mentés
Openfiler szerver 1,8 GHz INTEL processzor, 2 GB DDR2-RAM, 2048 GB HDD iSCSI szerver
- 3 db Printszerver Nyomtató-szerver

Munkaállomások:

Operációs rendszer Darab Hardver
Windows XP Professional 1 Intel 2,8 GHz, 1,5 GB DDR-RAM, 200 GB HDD, GBit-s LAN, Videodigitalizáló, DVD-író
Windows XP Professional 19 Intel 2,6 GHz, 1 GB DDR-RAM, 40 GB HDD, DVD/CD-író
Windows XP Professional 42 Intel 1,8 GHz, 2048 MB RAM, 80-200 GB HDD, CD-író
Windows XP Professional 11 Intel 3 GHz, 1024 MB RAM, 80 GB HDD, DVD-olvasó
Windows XP Professional 14 Intel 2,6 GHz, 512 MB RAM, 40 GB HDD, DVD/CD-író
Windows XP Professional 4 AMD 2,5 GHz, 512 MB RAM, 40 GB HDD, DVD/CD-író
Windows XP Professional 1 Intel 1,7 GHz, 512 MB RAM, 40 GB HDD, DVD/CD-író (laptop)

Nyomtatók:

Típusa Darab Megnevezés Funkció
Lézer 2 Kyocera FS-600 6 A4 lap/perc
Lézer 2 Kyocera FS 1000 10 A4 lap/perc
Lézer 1 RICOH Aficio 2025D 25 A4 lap/perc, duplex, A3-s, fénymásoló-nyomtató egyben, hálózati interfésszel
Lézer 1 RICOH Aficio 3025D 28 A4 lap/perc, duplex, A3-s, fénymásoló-nyomtató egyben, hálózati interfésszel
Lézer 1 Samsung CLP510N 22 A4 fekete lap/perc, 6 A4 színes lap/perc, duplex, hálózati interfésszel
Lézer

1

Toshiba eStudio25 25 A4 lap/perc, duplex, A3-s, fénymásoló-nyomtató egyben, hálózati interfésszel
Lézer

1

Kyocera FS-1030D 22 A4 lap/perc, duplex
Tintasugaras 1 HP 950C 12 A4 fekete lap/perc, 3 A4 színes lap/perc

Multimédia kiegészítők:

Típusa Darab Megnevezés Funkció
Digitális videokamera 1 Panasonic GS17 MiniDV kamera 24 optikai zoom, álvánnyal, pót akkumulátorral
Digitális fényképezőgép 1 HP 215C 1,3 MPixel, 4x digitális zoom, 64 MB MMC
Digitális fényképező gép 1 Kodak DX 5430 5 MPixel, 3x optikai, 4x digitális zoom, 256 MB SD
Digitális fényképező gép 1 Panasonic FZ-8 10 MPixel, 18x optikai, 2048 MB SD
Videó digitalizáló 1 Pinnacle AV/DV Deluxe Analóg és Digitális forrásból képes anyagot feldolgozni.
LCD TV 5 Samsung 32" HD Ready
Projektor 8 BenQ 2000 ANSI Lumen
Projector 1 NEC 1000 ANSI Lumen
Projektor 1 Canon 1500 ANSI Lumen
Kivetítő állvány 3    

A hálózat felépítése:

Hálózat

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem az afg.hu nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák!