Főmenü

213.745
MW
Adó 1%-nak felajánlása
Gyermekvédelmi rendszer online környezetben
Aktuális étlap
Energetikai korszerűsítés
Bemutatkozó videó
TAMOP 2.2.3
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0226
Informatika verseny
Magyar Posta
Új OKJ
NAVA
Ökoiskola
Oktatási Hivatal
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
Commenius program
Rendhagyó búcsúztató az ÁFG-ben
Rendhagyó búcsúztató az ÁFG-ben
Tablók 2020
Tablók 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Adventi gyertyagyújtás 2019`
Adventi gyertyagyújtás 2019`
Mikulás járt nálunk 2019`
Mikulás járt nálunk 2019`
XIV. Árpád Informatika Verseny
XIV. Árpád Informatika Verseny
Angol nyelvi verseny 2019`
Angol nyelvi verseny 2019`
`Törd a fejed` matematika vetélkedő
`Törd a fejed` matematika vetélkedő
2019. október 23-i ünnepi müsor
2019. október 23-i ünnepi müsor
Pályaválasztási börze 2019´
Pályaválasztási börze 2019´
Ugrás a menüsorra
2020. október 23.
Gyöngyi
Felszereltség
2005.08.03.
Kommentek
Az iskolának a program céljaihoz rendelt eszközrendszere, oktatási eszközök (szertárak) ellátottságának összefoglaló leírása. A fő funkció helyiségei:
2 előadó szertárral
7 tanterem
4 számítástechnika szaktanterem
2 nyelvi labor
1 távgépíró terem
2 postai gyakorló
1 edzőterem
1 tornaterem
1 olvasóterem
1 könyvtár (2 helyiség)
1 földrajz szertár
1 szakmai előkészítő
2 tanterem szakmai előadó
Kiszolgáló (előkészítő, raktár) helyiségekkel
2 öltöző
1 igazgatói
1 igazgatóhelyettesi
1 iskolatitkári
1 gondnoki
2 tanári
1 ebédlő (konyhával)
Minden szinten vizesblokk.
Kiegészítő helyiségek:
1 szolgálati lakás
Sportpálya:
1 bitumenes pálya
1 salakos teniszpálya
Az iskolának a program céljaihoz rendelt eszközrendszere, oktatási eszközök (szertárak) ellátottságának összefoglaló leírása:
A nyelvi labor felszerelése
Hardver:
16 db Pentium 166MMX, 163MB RAM, 1600 MB HDD, SVGA MONITOR
3 db Pentium 466MMX, 128 MB RAM, SVGA MONITOR
1 db videólejátszó
1 db színestévé
1 db tanári vezérlő asztal
Valamennyi használt tankönyvhöz rendelkezésre áll hangkazetta.
Minden számítógép helyi hálózatba kapcsolt és Internet-eléréssel rendelkezik.
Multimédia- Számítástechnika terem felszerelése:
Hardver:
1 db Pentium IV 2800Mhz, 1500 MB RAM, 200 GB HDD, 19" MONITOR, Videodigitalizáló, DVD-író
19 db Pentium IV 2600Mhz, 1000 MB RAM, 40 GB HDD, 17" MONITOR, DVD olvasó, CD-író
2 db Pentium IV 1700Mhz, 512 MB RAM, 40 GB HDD, 17" MONITOR, CD-író
2 db Lézernyomtató
1 db szünetmentes áramforrás


Földrajz szertár felszereltsége
Földrajz terem:
- Írásvetítő, fóliák
- Diavetíto

Taneszközök:
a. térképek: gyakorlótérképek
domborzati térképek
regionális térképek
tematikus térképek
b. ásvány és kozetgyujtemény
c. földrajzi és csillagászati modellek
d. földgömbök - szétszedheto is -
e. modellek
A taneszközök általánosan használtak, illetve néhányat használni kellene. Az ido rövidsége, a tananyag nagysága miatt elmarad a felhasználás (dia, fólia).
Különösen jól ellátott a térképállomány.

Biológia szertár felszereltsége Biológia, kémia eloadó:
- TV és videó
- Írásvetítő, fóliák
- Diavetítő
Taneszközök: szerény az ellátottság, sok az elavult, nagyon ritkán - esetleg fakultáción - használt eszköz. Különleges taneszközeink nincsenek, amit tudunk használunk. Sok segítséget jelentenek a videofilmek, amelyek részben pótolják az eszközöket.

Kémia szertár felszereltsége
A tanítás során használt vegyszereket külön szertárban, szekrényben rendezetten helyeztük el. A különösen veszélyeseket, ill. mérgezoket jól zárható méregszekrényben tároljuk.
A kísérletekhez szükséges eszközöket is nagyrészt itt tároljuk. Előkészítésre, kísérlet kipróbálásra is alkalmas a szertár.
A tanteremben elszívófülke van, de nem működtethető, ezért csak nyitott ablaknál lehet dolgozni, illetve a nagyon veszélyes kísérleteket nem lehet bemutatni.
- Jó az ellátottsága a szertárnak vegyszerekből.
- Félmikro üvegedényekbol - tanulókísérleteknél, anyagmegtakarítás.
- Egyéb üvegedények is megfelelo mennyiségben állnak rendelkezésre.
- Molekulamodellek állnak rendelkezésre.
- Rácstipusok állnak rendelkezésre.
- Pálcika modell készlet.
- Atompálya modellek.
- Fóliák - lepidekhez
- fehérjékhez
- szénhidrátokhoz
- ált. kémiához
- Néhány videofilm a legfontosabb anyagrészekhez.
- Mérlegek és súlysorozatok az oldatkészítéshez.
- Bemutatókészlet a koolajszármazékokhoz.
- Összefoglaló feladatgyujteményt tudunk órán mindenkinek adni.
- Egyéb feladatgyujteményeket azoknak akik tovább akarnak tanulni.

A fizika szertár felszereltsége
A fizika előadó:
- TV és videó
- Írásvetítő, fóliák
- Diavetítő
Mechanika:
- Mechanikai tanulókísérleti egységcsomag I-II.
- Rugós erőmérő, rajztáblák
- Stopperórák
- Eszközök a forgómozgás vizsgálatához (tanulói készlet)
- Súlysorozatok
- Tanári demonstrációs készlet: légpárnás pálya
Ronyecz-féle keret
Videofilmek
- Galilei-féle lejto, rugók
Hullámtan:
- Vízhullámosító készülék
- Gumiszalagok
- Hanggenerátor
- Videofilmek
Fénytan:
- Optikai padok tartozékokkal (tanulói készlet)
- Lézer fényforrás tartozékokkal
- Kisülési csövek
- Videofilmek
Hangtan:
- Hangvilla
- Sípok
- Monochorr
- Videofilmek
Statisztikus fizika, magfizika, asztrofizika és anyagfejlodés:
- Videofilmek
- Diaképek
Atomfizika:
- Fotocella
- Elektrondiffrakciós készülék

A történelem terem felszereltsége:
- A tanított témakörökhöz rendelkezésre állnak falitérképek, de állapotuk nem kielégíto, folyamatos felújításra, cserére szorulnak.
- Diaképek
- Tv és videó
- Hangkazetták
- Írásvetítő fóliákkal

Testnevelés szertár felszereltsége
A szertár felszereltsége elfogadható, de folyamatosan pótolni kell a leselejtezett eszközöket.
A tornaterem
- bordásfalak
- talajszonyegek
- ugrószekrények
- dobbantók
- tornapadok, zsámolyok
- kápás ló
- gerenda
- párhuzamos korlát
- gyuru
- 2 db kosárlabda palánk
- teremfoci kapu
- mászókötelek
- ugrókötelek
- labdák (kosár, kézi, futbal, medicin, röp és kislabda)
- teniszkészlet
- tollaskészlet
- asztalitenisz készlet
- 10 pár sífelszerelés
- atlétikai sportszerek (súlygolyók, diszkoszok, gerelyek, váltóbotok, futócipok, magasugró lécek, mércék stb.)
- mezek
A szertárban néhány erosítogép található, súlyokkal 100 kg-ig. Különleges sportszer a 2 db streetball palánk. Rendelkezünk elegendo labdával, néhány medicin labdára (4 kg-os) szükség lenne. A sportfelszereléseket általában a pályázatok útján nyert pénzbol vásároljuk.
Kiemelt sportágként kezeljük a kosárlabdát. Foglalkozunk kézilabdával, atlétikával és tornával. A tornán belül csak talajtornával és szekrényugrással, mivel egyéb tornaszerek nincsenek - de nem is kellenek - mivel a gyerekek eloképzettsége úgysem elegendo a különbözo szertornákhoz.

A gyakorló posta felszereltsége
A szakmai képzés szervezésének egyik alapfeltétele az, hogy a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás megfelelo szaktantermekben, iskolai gyakorló postán történjen.
1993-ban két tanterembol álló korszeru gyakorlópostát alakítottunk ki egy hozzá tartozó tanári elokészítovel. A megvalósítás a szakmai munkaközösség pályázatokon nyert pénzébol történt (Csongrád Megyei Munkaügyi Központ, Magyar Posta RT), majd a további bovítést, korszerusítést a szakképzési hozzájárulásokból finanszíroztuk.
A Magyar Posta RT kezelési kisgépek kihelyezésével segíti az iskolában folyó szakmai képzést. Így eszközeink részben iskolai, részben postai tulajdonban vannak.

Pénztár terem:
- Sharp összeadógép
- UV-lámpa
- Írásvetíto
- TV és videó
- Telefon
- Utalványnaplózó
- Bankjegyszámláló

Posta terem:
- Polaroid írásvetíto
- TV és videó
- 2 csomagmérleg
- 3 levélmérleg
- Bérmentesítogép
- Telefon/Fax
- Pénztárgép
- Régi utalványfelvevo gép
- Utalványnaplózó
- 2 bélyegzogép
- Bizonylatérvényesíto
- 2 fémpénzszámláló

A könyvtár felszereltsége
A kötetek száma kb. 13000 db. Éves beszerzési keret 20.000,-Ft, ami a legfontosabb lexikonok ill. szakkönyvek megvásárlására elég csak. A szépirodalmi állomány ezért nem bovül. A könyvtárnak hangzó anyagai nincsenek, ill. csak a könyvekhez mellékelt kazetták. Különösen fontos terület az oktatáshoz szükséges feladatgyujtemények, a kötelezo irodalom, a szótárak biztosítása.
A könyvtár 3 helyiségbol áll: 2 terem + olvasó. Az olvasóban helyeztük el a kézikönyvtárat, ill. mivel itt irodalom és történelem fakultációs oktatás is történik, az ezekkel kapcsolatos irodalom egy részét.
A könyvek egy részét a szaktantermekben, szertárakban és a könyvtár melletti folyosón elhelyezett szekrényekben tároljuk. Rendszeres kölcsönzési idot közvetlenül a tanítás után biztosítunk, de szükség esetén bármikor kölcsönözhetnek, az olvasóban a lexikonokat kölcsönzési idon kívül is használhatják a tanulók és a tanárok.
Az állomány egy része a kollégium könyvtárában van (foleg lexikonok, kötelezo olvasmányok, versek, szótárak és kevés szépirodalom), hogy az esti felkészülésnél használhassák. A kollégiumi könyvtárállományt a kollégisták közül választott könyvtáros kezeli.
Leggyakrabban kölcsönzött könyvek: kötelezo olvasmányok, szótárak, kézikönyvtári állomány.
A könyvtár gyarapodását legjobban az ajándékba kapott könyvek segítik elo (pl.: Soros Alapítvány).
Napilapok, folyóiratok rendelésére a könyvtárnak nincs lehetosége, csupán a Soros Alapítvány által meghirdetettek közül 1-2-re. (évek óta így jár a História)
A katalógusrendszer kiépítése folyamatos, bár még mindig kezdetleges. Keresztkatalógus kiépítése és a raktári katalógus a folyamatosan érkező könyvekről elkezdődött.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem az afg.hu nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák!