Főmenü

215.982
MW
Adó 1%-nak felajánlása
Gyermekvédelmi rendszer online környezetben
Aktuális étlap
Energetikai korszerűsítés
Bemutatkozó videó
TAMOP 2.2.3
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0226
Informatika verseny
Magyar Posta
Új OKJ
NAVA
Ökoiskola
Oktatási Hivatal
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
Commenius program
In memoriam Kormány Gizella
In memoriam Kormány Gizella
Rendhagyó búcsúztató az ÁFG-ben
Rendhagyó búcsúztató az ÁFG-ben
Tablók 2020
Tablók 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Adventi gyertyagyújtás 2019`
Adventi gyertyagyújtás 2019`
Mikulás járt nálunk 2019`
Mikulás járt nálunk 2019`
XIV. Árpád Informatika Verseny
XIV. Árpád Informatika Verseny
Angol nyelvi verseny 2019`
Angol nyelvi verseny 2019`
`Törd a fejed` matematika vetélkedő
`Törd a fejed` matematika vetélkedő
2019. október 23-i ünnepi müsor
2019. október 23-i ünnepi müsor
Ugrás a menüsorra
2021. február 28.
Elemér
In memoriam Kormány Gizella
2021.01.15.

In memoriam Kormány GizellaKormány Gizella 1935. március 8.-án született Kisteleken. Szülei kisteleki lakosok voltak, édesapja cipészmester, édesanyja háztartásbeli.

Kisteleken járt általános iskolába és Szegeden a Pedagógiai Gimnáziumban érettségizett. 1953-ban az érettségi vizsga után a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karának matematika-fizika szakán folytatta tanulmányait, ahol 1957-ben szerzett diplomát.

Az egyetem elvégzése után a munkát a csongrádi Batsányi János Gimnáziumban kezdte, majd egy tanév után visszahelyezték szülővárosába, ahol 3 évig a Rákóczi úti II. számú Általános Iskolában dolgozott, majd 1961. őszén kezdte meg pedagógusi munkáját matematika-fizika szakos tanárként az akkori Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumban. Munkahelye egész életében a „kisteleki gimnázium” volt, akárhogyan is nevezték az évek során. Hivatását nagyon szerette, diákok generációi kerültek ki a keze közül, akikkel megismertette a matematikán és fizikán kívül az ábrázológeometriát és a műszaki rajzot is. Nagyon fontosnak tartotta, hogy minden tanuló megszerezze az alapvető ismereteket és készségeket, amelyek segítségével elérte célját, a felsőoktatási intézménybe való bejutást vagy a zökkenőmentes beilleszkedést a munkaerőpiacra. Mindig tudásának és képességeinek megfelelően látta el feladatait. Ki kell emelni fizika tanítása során, hogy szívesen alkalmazta a tanulókísérlet módszerét és rendszeresen használta a korabeli, modern eszközöket. Nagy gondot fordított a feladatmegoldó készség kialakítására mindkét tárgyában, jó alapokat teremtve tanítványai számára a sikeres érettségi vizsgához és a szakirányú továbbtanuláshoz. Aktív tagja volt a tantestületnek, tapasztalatainak közkinccsé tételével állandóan támogatta fiatalabb nevelőtársait, észrevételeivel segítette az egységes eljárások kialakítását. Többször volt osztályfőnök és munkaközösségvezető is nyugdíjba vonulásáig, 1995-ig. 1977-ben munkája elismeréseképpen az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesült. Nyugdíjba vonulása után alkalmanként meglátogatta régi iskoláját, részt vett néhány ünnepségen, megemlékezésen, 2017-ben még a város pedagógus közössége előtt átvette Gyémánt diplomáját, de utána fokozatosan romlott az egészségi állapota és hosszú betegség után 2021. január 11-én hunyt el.

Emléke a tanítványok és kollégák szívében tovább él.

Tóth Gabriella
COVID-19 tájékoztató
2020.10.01.

INTÉZKEDÉSI TERV
A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

 

Itt olvasható iskolánk eljárásrendje a járványügyi készenlét idejére. Az intézkedési terv az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott tájékoztató és a saját hatáskörünkben meghozható döntések alapján készült. Az eljárásrend célja a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése diákjaink és munkatársaink egészségének megóvása érdekében.

 

Takarítás, fertőtlenítés:

Iskolánkban a tanévkezdés előtt megtörtént a mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítás, amelyet a mindennapos fertőtlenítő takarításhoz hasonlóan a Nemzeti Népegészségügyi Központ előírásai szerint végeznek a munkatársak.

 

A tisztító- és fertőtlenítő szerek beszerzése és biztosítása folyamatos.

 

A portánál és az emeleteken kézfertőtlenítő készülékeket helyeztünk el vírusölő fertőtlenítőszerekkel feltöltve, amelyek használata belépéskor kötelező, de naponta többször is használható. A nap folyamán ajánlott a többszöri kézmosás, amelynek helyes és rendszeres elvégzésére felhívjuk a tanulók figyelmét.

 

Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások:

Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.

 

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy egy háztartásban élő rokonnál koronavírus-gyanúja merül fel vagy igazolt fertőzés van.

 

Az iskolánk is tájékoztatja a szülőket, ha gyermeküknél tüneteket észlel és gondoskodik a további teendőkről.

 

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelés intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken vagy tanulón, valamint a gyermeket vagy tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. A gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy csak maszkban léphet be az intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig.

 

Az iskolában megtartandó rendezvények szervezésekor tekintettel vagyunk az alábbi központi előírásokra:

- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartására,

- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),

- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,

- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.

 

A 9.-10. osztályosok úszásoktatása átmenetileg felfüggesztésre kerül.

 

Hiányzás és igazolás:

A hiányzással és azok igazolásával kapcsolatos tudnivalókat továbbra is a Házirend szabályozza.

 

Ha vírusfertőzés vagy egyéb betegség vagy családi okok miatt valaki hiányzik, a szülő azonnal tájékoztassa az osztályfőnököt!

 

Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.

 

Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

 

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása:

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól elkülönítjük és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt is haladéktalanul tájékoztatjuk.

 

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik
minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát
időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.

 

Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot.

 

Helyi döntések:

Az iskola területére csak kézfertőtlenítés után szabad belépni. A dolgozók és tanulók számára az osztálytermekben, az udvaron és az ebédlőben nem kötelező a maszk viselése, az iskola többi részén viszont igen. Az intézmény területén a látogatók számára is kötelező a szájmaszk használata.

 

Törekszünk az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.

 

Szünetekben mindenki az udvaron vagy az osztálya számára kijelölt folyosórészen tartózkodik.

Testnevelésórákon előtérbe helyezzük a szabadtéri foglalkozást.

 

Az ebédlőnél kijelöljük és megköveteljük a megfelelő védőtávolságot.

 

A csoportbontásos, informatika és természettudományos órákon kívül minden óra az osztály saját termében van megtartva, lehetőség szerint a szükséges védőtávolság megtartásával a termeken beüli ültetéskor.

 

Teendők beteg személy esetén:

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük őt, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

 

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

 

Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel
rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

 

A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 

 Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetén:

A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását
stb.) a területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet vagy a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére vagy visszavonására) vonatkozó javaslat felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladata.

 

Amennyiben intézményünkben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatalát, és a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu címen az Emberi Erőforrások Minisztériumát kell haladéktalanul tájékoztatni.

 

Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei Kormányhivatal
népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az azonnali intézkedésekről az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladatellátási helyek alapadatai megadásával együtt, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.

 

A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII.
30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.

 

Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni
az intézményben más munkarendet. Az intézményben vagy azon belül meghatározott osztályokban a tantermen kívüli, digitális munkarend határozott időre történő bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

 

Amennyiben sor kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetésére intézményünkben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

 

 

Kistelek, 2020. október 1.