Főmenü

191.965
MW
Adó 1%-nak felajánlása
Gyermekvédelmi rendszer online környezetben
Aktuális étlap
Energetikai korszerűsítés
Bemutatkozó videó
TAMOP 2.2.3
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0226
Informatika verseny
Magyar Posta
Új OKJ
NAVA
Ökoiskola
Oktatási Hivatal
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
Commenius program
Tablók 2020
Tablók 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Adventi gyertyagyújtás 2019`
Adventi gyertyagyújtás 2019`
Mikulás járt nálunk 2019`
Mikulás járt nálunk 2019`
XIV. Árpád Informatika Verseny
XIV. Árpád Informatika Verseny
Angol nyelvi verseny 2019`
Angol nyelvi verseny 2019`
`Törd a fejed` matematika vetélkedő
`Törd a fejed` matematika vetélkedő
2019. október 23-i ünnepi müsor
2019. október 23-i ünnepi müsor
Pályaválasztási börze 2019´
Pályaválasztási börze 2019´
Pályaválasztási tájékoztató az általános iskolában
Pályaválasztási tájékoztató az általános iskolában
Ugrás a menüsorra
2020. június 6.
Norbert
TRIANON 100
2020.06.04.

1920. JÚNIUS 4. – 2020. JÚNIUS 4.

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

A Magyar Országgyűlés 2010-ben június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. 2020-ban a békediktátum aláírásának centenáriumán a Kossuth – téren a Honvéd utcáig terjedő szakaszon alakítottak ki egy a tér felől lejtő, száz méter hosszú, négy méter széles rámpát. A végén egy körüljárható gránittömb van, több helyütt meghasadva, a közepén örök lánggal, amely nem emelkedik az utcaszint fölé.

A rámpa falán kétoldalt a történelmi Magyarország valamennyi – összesen több mint 12 ezer – településének neve lesz kőbe vésve az 1913-as helységnévtár szerinti változatban, egykori jelentőségüknek megfelelően háromféle betűmérettel.

TRIANON 100

Magyarország pontosan száz évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írta alá Trianon kastélyában az I. világháborút lezáró békét. A Trianoni békeszerződés gazdasági-társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt.

A trianoni békeszerződés az I. világháborút Magyarország (mint az Osztrák–Magyar Monarchia egyik utódállama) és az Antant (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország) között lezáró békeszerződés, amely többek között meghatározza Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság új határait. (Ausztria határairól emellett a saint germain-i békeszerződés is rendelkezik.) A trianoni békeszerződés az I. világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének része.

A szerződés Magyarország (Magyar Királyság) új határainak megállapítása mellett korlátozta a magyar hadsereg létszámát (35 000 főben), megtiltotta légierő és nehézfegyverek tartását. Tartalmazta az akkor létrejött Népszövetség alapokmányát is. 1920. június 4-én írták alá a Nagy Trianon-kastélyban (egyes – téves – források szerint a Kis Trianon-kastélyban), a franciaországi Versailles-ban. A szerződést nem írta alá a szintén az Antanthoz tartozó USA, amely akkor nem lett tagja a Népszövetségnek. Az USA és Magyarország később Washingtonban kötött békét: ez a Népszövetségre vonatkozó cikkelyek kivételével szó szerint megegyezett a trianonival.

A magyar delegációt a tárgyalásokon gróf Apponyi Albert vezette. Szigorú értelemben vett tárgyalás nem folyt, az Antant képviselői fogadták a magyar küldöttséget, és egyszerűen közölték vele a feltételeket. Ezután átvették a magyar álláspontot tartalmazó dokumentumokat, majd pár nap múlva – lényegében anélkül, hogy figyelembe vették volna a magyar érveket – közölték a döntést.

TRIANON 100

Az új határokat elvileg a W. Wilson amerikai elnök által megfogalmazott nemzeti elv alapján jelölték ki. Ettől azonban több esetben, stratégiai, gazdasági, közlekedési stb. szempontokra hivatkozva eltértek. Például az összes az új határral párhuzamos út és vasút a határ túloldalára került (főleg katonai okokból). Például az Arad-Nagyvárad-Szatmárnémeti út és vasút, a Csallóköz (a megmaradt, összekötő utak nélküli sugaras szerkezet máig a magyar közlekedés egyik gondja). Így kerültek egybefüggő magyar lakosságú tömbök is a határ túloldalára (Csallóköz a teljes Dél-Felvidékkel, a Partium, Székelyföld, a Délvidék északi része), noha legtöbbször ki lehetett volna jelölni megfelelő határt. A magyar tárgyalási stratégia sem volt kompromisszumkész: a teljes integritást célozta ahelyett, hogy a magyar lakosságú határmenti területek megtartására törekedett volna. Részben ezért is hagyták figyelmen kívül.
A szerződést végül a lényegében erre kinevezett Simonyi-Semadam Sándor kormányának küldöttei, Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és Benárd Ágoston népjóléti miniszter írták alá. A szerződést az 1921. évi XXXIII. törvénycikkel iktatták be a magyar jogrendszerbe – ez volt az egyetlen magyar törvény, amely fekete keretben jelent meg.

A békeszerződés eredményeképpen a Magyar Királyság elveszítette területének több mint kétharmadát (az ország területe 282 000 km2-ről 93 000 km2-re csökkent).

A Magyar Királyság lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 millióra esett vissza. 1910-ben a Magyar Királyságban élő magyar népesség az össznépesség kb. 48,1%-át tette ki. Noha az elcsatolt területeken élők többsége nem volt magyar nemzetiségű, a békeszerződés során az országhatárok megvonása még nagyjából sem követte a nyelvi vagy nemzetiségi határokat. Sok esetben egységes tömbben élő magyar lakosságú területeket is elcsatoltak. Mintegy 3,3 millió magyar rekedt kívül az új magyar állam határain, azaz magyarok kerültek szülőföldjükön kisebbségbe. A magyar nemzetiségűek lélekszáma az elcsatolt területeken az 1910-es népszámlálás alapján:

– Felvidéken (ma Szlovákia): 884 000 fő, a helyi lakosság 30%-a
– Erdélyben (ma Románia): 1 662 000 – 32%
– A Vajdaságban (ma Szerbia): 420 000 – 28%
– Kárpátalján (ma Ukrajna): 183 000 – 30%
– Horvátországban: 121 000 – 3,5%
– Muravidéken (ma Szlovénia): 20 800 – 1,6%
– Felsőőrvidéken (Burgenland) (ma Ausztria): 26 200 – 9%

A békeszerződés után a magyar népesség aránya a népmozgás miatt általában csökkent, de az elcsatolt területeken ma is nagy számban élnek magyarok.

Ami a gazdaságot illeti, a korábbi Magyar Királyságból a termőföld 61,4%-a, a faállomány 88%-a, a vasúthálózat 62,2%-a, a kiépített utak 64,5%-a, a nyersvas 83,1%-a, az ipartelepek 55,7%-a, a hitel- és hitelintézetek 67%-a került a szomszédos országok birtokába. Romániának és Jugoszláviának részt kellett vállalnia Magyarország anyagi tartozásainak rendezésében a fennhatóságuk alá került területek miatt. A további intézkedések közé tartozott, hogy nem épülhet Magyarországon vasút egynél több sínpárral. Magyarország azokról az Európán kívüli területi előjogokról is lemondott, amelyek a korábbi Osztrák–Magyar Monarchia területéhez tartoztak. Az elcsatolt területeken az új rezsimek megbízhatatlannak tartották a korábbi, többnyire magyar nemzetiségű értelmiségi, hivatalnoki réteget, és sokukat elbocsátották. Nagy részük az 1920-as években Magyarországra települt át, ahol komoly nélkülözések után is csak részben találtak munkát.

 

Kerékpár tábor
2020.06.02.

Balatonlelle 2020. július 11-16.

Kerékpár tábor program tervezet

 1.nap: indulás 6 órakor Kistelekről. Utazás kisbuszokkal, a kerékpárokat utánfutóval szállítjuk.

             Érkezés: kb. 11 órakor Balatonlellére. Szállás elfoglalása, szabadprogram. Este vacsora, ismerkedési est.

2. nap: reggeli után szabadprogram. Pihenés, jó idő esetén strandolás,  fagyizás stb. Lehet biciklizni is (én ezt szeretném). Majd nézek valami jó helyet a közelben.

            Este vacsora, majd további ismerkedés, szópárbaj.

3. nap: mint 2. nap.

4. nap: reggeli után indulás kerékpárral Sármellékre (kb. 50 km). Innen indul a Kis-Balaton gyalogtúra, szakvetéssel. Kb. 3 órahossza. Utána közös ebéd valami jó helyen, de lehet szendvics is. Ebéd után biciklizés Keszthelyre ( kb 12 km). Kora este csónakázás a keszthelyi öbölben. Hazautazás vonattal. A kerékpárokat visszaszállítjuk. Vacsora, pihenés.

5. nap: reggeli után indulás vonattal Balatonszentgyörgyre. Bicikliket is visszük. Balatonszentgyörgyről kerékpárral megyünk Zalavárra (17 km). Innen indul a Kis-Balaton kerékpártúra (42 km). Ebéd: szendvics.

     Vacsora, búcsúest, beszélgetés a programokról, tapasztalatokról.

6. nap: reggeli, majd megbeszéljük mikor induljunk haza?

 

Részvételi díj: 30 000.- Ft, mely tartalmazza a szállást, félpanziót 5 éj 6 napra, az utiköltségeket, a kerékpárok szállítását, Kis-Balatonnál a szakvezetés díját, és a csónakázást a keszthelyi öbölben.

 

A részvételi díj befizetésének határideje: 2020. június 15.

 

Kistelek, 2020. 05. 29.

 

Összeállította: Lazányi Etelka

06-70 36 31 166

Ballagás helyett……
2020.04.29.

Nyílt levél az ÁFG végzős diákjainak                                                                  

Kedves 12. osztályos diákjaink!

A mostani rendhagyó körülményekhez hasonlóan rendhagyó módon szeretnék búcsúzni is Tőletek, kedves végzősök.

Az biztos, hogy a hagyományos keretek között és formában nem tudunk ballagási ünnepséget tartani az idén, de remélem, hogy lesz még lehetőség személyes elbúcsúzásra is. Annál is inkább szeretnék személyesen elbúcsúzni, mert az ÁFG-ben töltött éveitek alatt számtalan inspiráló élményt éltünk át együtt. A középiskolában 4 évig figyeltünk rátok, vigyáztuk lépteitek és szüleitekkel együtt próbáltunk nevelni, irányítani benneteket. Sok olyan sikert értetek el, amelyre nagyon büszkék vagyunk. Sokszínűek vagytok és valamennyien tehetségesek. Kik a tanulásban, kik a nyelvek területén, kik a művészetekben, néhányan a sportban alkottatok maradandót.

Ha ballagás nem is, de az érettségi vizsga viszont meg lesz tartva, természetesen rendhagyó módon, a veszélyhelyzethez igazítva, a lehetőségekhez képest a legjobban minimalizálva a fertőzésveszélyt.

És ha már van érettségi, nem maradhatnak el az előtte szokásos intelmek és tanácsok sem. Engedjétek meg, hogy egyet én is írjak Nektek Marcus Aurelius római filozófus gondolatai közül:

„Az életünk olyan, amilyenné gondolataink teszik.”

Ha belegondolunk az idézet mélyebb tartalmába, a mostani helyzetünkben is tudunk belőle meríteni. Hiszen, ha a gondolataink vidámak, mi is vidámak leszünk. Ha ijedtek, félni fogunk. Ha betegesek, akkor betegek leszünk. Ha folyton a balsikerekre gondolunk, akkor sikertelenné válunk. Ha elmerülünk az önsajnálatban, akkor mindenkit elijesztünk magunk mellől.

Ne hagyd, hogy a vereség legyőzzön! A vereség arra való, hogy gondold át, hogy mit tettél rosszul, azon változtass, és majd erősödni fogsz tőle. Ha állandóan azt nézed, hogy mások szándékosan akadályokat gördítenek eléd, akkor nagyon nehéz lesz átjutni rajtuk. Ha viszont az eléd kerülő akadályokat egy új, egy megoldandó feladatnak tekinted, akkor sokkal hamarabb találod meg a megoldást.

Próbáld megkeresni a dolgok derűs oldalát! Ne azt keresd, hogy a jóban mi a rossz, hanem azt, hogy a rosszban mi a jó!

Most sok minden rossz van. Rossz az, hogy egy ismeretlen járvánnyal kell szembe néznünk, sokan esnek áldozatául neki. Rossz az, hogy teljesen felfordult az életünk, megváltoztak a hétköznapjaink, a korábban evidens dolgokról most le kell mondanunk. A Ti esetetekben fokozottan rossz az, hogy a középiskolás évek végéhez tartozó, mindenki által nagyon várt események, mint a szerenád, bolondballagás, ballagás elmaradnak az idén. Nem hagyományos módon történt az érettségire való felkészülés utolsó hónapja sem, de remélem, ez nem befolyásolja a vizsga kimenetelét, hiszen erre már sokkal régebb óta készültök, mint az utolsó hónap.

 A jó viszont az, hogy hamarosan túl lesztek az érettségi vizsgán és bízzunk benne, hogy mindenkinek sikerülni is fog. Addig is van cél és értelmes tevékenység, amivel hasznosan tudjátok tölteni a bezártság idejét. Jó az, hogy van időtök átgondolni, értelmezni az elmúlt évek erőfeszítéseit, meglátni, hogy mi értelme volt a sok tanulásnak, próbatételnek és kihívásnak. Az biztosan, hogy többet fogtok tudni, értelmes munkát végezhettek, felvesznek a választott egyetemre vagy főiskolára, jobban tudtok majd boldogulni és sikeresek lesztek.

Kívánom is, hogy legyetek sikeresek. De sikeren nem a hatalmat, nem is a lélektelen meddő tudást, nem a vagyont értem, még csak nem is hírnevet. Legyen bátorságotok megismerni magatokat, legyen erőtök szembenézni gyengeségeitekkel. Legyen kitartásotok egy életen át csiszolni, alakítani önmagatokat. Kívánom, hogy megtapasztaljátok az értelmes munka örömét, ami tartást ad az embernek. Kívánom, hogy találjatok társat magatoknak, akivel együtt többek vagytok, mint külön-külön. Kívánom, hogy egyszer majd nagyon soká, az út végén azt gondolhassátok magatokról: megtettem minden tőlem telhetőt, kihoztam magamból a legjobbat. Ezen az úton pedig még nagyon sokáig ott lesznek veletek a szülők, családtagok, akik eddig is bátorítottak, segítettek benneteket. Eljött az ideje a hálának, köszönetnek. Arra kérlek benneteket, hogy becsüljétek és köszönjétek meg azt a gondoskodást, tudást és szeretet, amit szüleitektől, tanáraitoktól, osztályfőnökeitektől -Takács Gizellától és Jeremiás Csabától – kaptatok.

Végezetül azt kívánom, hogy legyetek felkészültek az előttetek álló próbatételekre, a hamarosan kezdődő felnőtt életetekre, amelyben Ti hozzátok meg saját döntéseiteket, sok szerencsével, hittel és akarattal lépjétek át a felnőttkor küszöbét, erőfeszítéseiteket kísérje siker, legyetek boldogok, teljesüljön minden vágyatok és álmotok!

Tanártársaim és a gimnázium dolgozói nevében egy Hamvas Béla idézettel kívánok Nektek sikeres életutat.

„ A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja.

A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.

Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, oszd meg.

Most eredj és élj, mert a világ a tiéd.”

 

Tóth Gabriella

igazgató
Tablók 2020
Tablók 2020
Legyél te is rendőr!
2020.04.16.

Legyél te is rendőr!

Pályaválasztási Tanácsadó tájékoztatója
2020.03.19.

Pályaválasztási Tanácsadó tájékoztatója

Digitális Oktatás
2020.03.16.

Tisztelt Szülők és Diákok!

Iskolánk holnaptól (2020.03.17) megkezdi a digitális oktatást. Ennek első lépése, hogy a diákok minél hamarabb kitöltsék azt a kérdőívet, amelynek segítségével a tanulók informatikai eszközökkel és Internet elérési lehetőségeikkel való ellátottságát tudjuk felmérni. Indokolt esetekben az iskola is tud tabletet biztosítani otthoni használatra a rászoruló tanulóknak.

Az iskola honlapján lesznek megtalálhatók azok a digitális anyagok, amelyekkel a tanárok segítik a tanulók felkészülését. Ezen keresztül a szülők is nyomon tudják követni az elsajátítandó tananyagot és az órák követelményeit. Ezen kívül egyéb formákban, elektronikus naplón keresztül, e-mailben, különböző internetes felületek segítségével, stb. is küldhetők feladatok, amelyekről a szaktanár külön egyeztet a tanulókkal.

Kérjük a tisztelt szülők támogatását abban, hogy az otthoni körülmények között is gyermekük végezze el a kijelölt feladatokat és haladjon a tanulásban a tanárok által összeállított digitális tananyag segítségével, tartózkodjon otthon a tanítási időben, és azon kívül is kerülje a nagyobb közösségekben való tartózkodást.

Kérünk mindenkit, hogy a kialakult helyzetben felelősségteljesen segítse a közös munkát.

A kérdőívet az iskolai email címre küldtük ki, mely a szokásos felületen érhető el:
https://webmail.afg.hu belépésnél, az iskolai azonosítót és jelszót kell megadni.

 

Tóth Gabriella

igazgató

 

2020. március 16.

Digitális Oktatási Munkarend
2020.03.14.

Kedves Szülők és Diákok!


Tájékoztatásul közöljük, hogy Orbán Viktor miniszterelnök pénteken este a kormány közösségi oldalán tett bejelentése alapján március 16.-a hétfőtől a mi iskolánk is átáll a digitális oktatásra. A diákoknak nem kell iskolába jönniük. A távoktatás gyakorlati megvalósitásának részleteit folyamatosan közzétesszük az iskola honlapján illetve a tanulókat is értesitjük e-mailben a feladatokról.
Kérjük, hogy amig otthon tartózkodnak a diákok, addig is tegyenek meg minden szükséges óvintézkedést a koronavirus terjedésének megakadályozására.


Tóth Gabriella
igazgató

Szalagtűző 2020
2020.02.19.

2020. február 14-én 17 órakor került sor az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium szalagavatójára a kisteleki Sportcsarnokban. Nagyon sokan segítettek, hogy igényes, magas színvonalú és a jelenlévők számára feledhetetlen élményeket nyújtó estét rendezhessünk 12.-eseink tiszteletére.

Iskolánkban hagyomány, hogy zenés-táncos műsorral készülnek a 11.-esek a végzősök köszöntésére. Idén a Grease című musicalből adtak elő részleteket és eltapsolták a Fitz and the Tantrumstól a Hand Clapot illetve volt 2 énekszóló, amelyet Barna Barbara 12. A osztályos tanuló és Kovács Dénes tanár úr adtak elő és bemutatkozott a Fallin’Faces zenekar is, akiknek a tagjai között iskolánk jelenlegi és volt tanulói is zenélnek és 3 produkcióval színesítették az estét. Az igazgatói köszöntő után következett a délután legünnepélyesebb része, a szalagtűzés. Az igazgató feltűzte az osztályfőnököknek a szalagot, akik utána saját diákjaik hajtókájára tűzték fel az elmúlt 4 év legszebb emlékeit szimbolizáló szalagot. A végzősök osztálytáncai és a közös keringő előtt a köszönetnyilvánításokra került sor. A 12.-es tanulók egy-egy szál virággal mondtak köszönetet osztályfőnökeiknek a 4 éves áldozatos munkájukért, az iskolavezetés pedig a szülők közül köszöntötte egy-egy cserép virággal azokat, akik az eltelt 4 év során a legjobban segítették az osztály illetve az iskola közösségét.

Miután a 12.-esek előadták fergeteges osztálytáncukat majd a gyönyörű keringőt és megtáncoltatták a szüleiket, egy kis állófogadás és pezsgős koccintás várta őket hozzátartozóikkal együtt, amelyen a pohárköszöntő elhangzása után közösen ürítették poharaikat a minél sikeresebb érettségi vizsgákra és a jövőbeni terveik sikeres megvalósítására.

Közös fotózással és beszélgetéssel zárult a délután ünnepélyes része, utána vacsorázni indultak a családok, a fiatalokat pedig egy hajnalig tartó szalagavató after party várta a Club Expressóban.

 A szalagtűző rendezvény megvalósításához nyújtott támogatásáért szeretnénk az alábbiakban köszönetet mondani: a szervezésért és lebonyolításért iskolánk dolgozóinak és tanulóinak, a kiváló műsorért a 11.-es diákoknak és osztályfőnökeiknek, Papp Emesének és Kovács Dénesnek, a tánckoreográfiákért Sólyom Fanninak és Zsom Olivérnek, az ének szám betanításáért Horváth Ágnes tanárnőnek. A helyszínül szolgáló Sportcsarnok biztosításáért Nagy Sándor Polgármester Úrnak, a berendezésért és dekorációért Juhász Tibornénak, Tóthné Tóth Annának és Dékány Évának, a hangtechnikáért Holota Lászlónak szeretnénk köszönetet mondani. Köszönet illeti a szülőket és a szülői munkaközösség tagjait az előkészületekért, és a rendezvény zökkenőmentes lebonyolításáért. Az est hagyományaihoz hozzátartozik, hogy ünnepélyesen köszönjük meg a 4 éven keresztül aktívan segítő 12.-es szülőknek a közösségi munkájukat. Ebben az évben Bozóné Győri Évának, Sutkáné Karakás Tündének, Szélné Bradanovics Bernadettnek, Virág Krisztinának, Bitó Lászlónénak, Feketéné Korbély Margitnak és Némethné Lőkös Ágnesnek, aki a szülői Szervezet elnöki feladatait is ellátta 4 éven keresztül, szólt a virág és a köszönet. Az este során vendégül láthattuk a rendezvényen megjelenteket édes és sós süteményekkel, amelyeket a Kék Láng ABC, a Kisteleki Általános Iskola és Kollégium konyhája, a Kedvenc Pékség, Cinkócziné Varga Ida, Gémesné Pilka Beatrix, Mártonné Bali Emília, Csankiné Pigniczki Erzsébet, Tóthné Kun Marianna, Mészáros Istvánné, Némethné Dobák Gizella, Gera Enikő, Dancsokné Szűcs Mónika és a 9.b osztály ajánlott fel. Köszönjük szépen, hogy adományaikkal hozzájárultak az est színvonalas lebonyolításához. -

Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020